Vagant 3

/ Joanna & Niek

Het is niet zoals het lijkt dat het de architectuur is die ons verbindt, maar de liefde voor muziek. Hoewel we van buiten heel verschillend zijn qua temperament en expressie, speelt van binnen dezelfde tune.
We delen ons bureau, we delen ons huis en we zijn fiere ouders van onze zoon.
We delen onze passies voor muziek, gastronomie, kunst,  architectuur & design.

Onze ervaring leidde ons tot het punt waarop we zijn gaan samenwerken.
Joanna werkt na haar stage bij 360 architecten (Gent BE) reeds een 12 jaar als zelfstandig architect. Gedurende deze jaren heeft ze een stevige en diverse brok ervaring kunnen opdoen.
Niek vergezelde haar in 2019 als interieurarchitect, volgend op 15 jaar als begeleider bij jongens met gedrags- en emotionele moeilijkheden.

We lijken erg op elkaar, maar zijn ook heel verschillend. Dit zorgt ervoor dat wat we ondernemen vaak uitdraait in een onverwacht resultaat.

Het zoeken en ontdekken is een vast onderdeel van ons werk. Onze ‘Vagant’-reis stelt ons dan ook in staat om alert te blijven en open te staan voor nieuwe ervaringen en ideeën.

Ieder van ons concentreert zich tijdens het werken aan al dan niet dezelfde opdracht op andere aspecten. Dit zorgt ervoor dat we beiden en samen onze projecten met een frisse en kritische kijk kunnen afleveren.
Het is alsof je een schilderij schildert;  je moet vaak afstand nemen van het werk en ook afstand houden, om op te merken wat je nog niet hebt gezien.
Als we werk afleveren moet er een akkoord zijn van ons beiden.
Een dergelijke dynamische samenwerking mondt uit in een verfijnd en gedetailleerd resultaat.

“een drang om iets te creëren, een liefde en gevoel voor verhoudingen, materialen, kleuren en texturen”.

© 2021 Studio Vagant     terms & conditions