EEN BREED SPECTRUM

Vormgeven betrekt een breed spectrum. 
Of het nu gaat over kunst, muziek gastronomie, … of over Architectuur & Design, elk van hen kan ons prikkelen en voor een bepaald welbehagen zorgen.
Ze kunnen inspireren  of ons een gevoel van comfort en luxe laten ervaren.
Vormgeven betekent in zekere zin ook ‘accomoderen’.
Het beïnvloedt onze emoties en onze gemoedstoestand.
Vanuit deze overtuiging  vinden we het boeiend en inspirerend om op zoek te gaan naar de juiste elementen in een project.
Van een ruwe schets tot een verfijnde detaillering en materialisatie.

“onze omgeving beïnvloedt sterk onze emoties en gemoedstoestand, vanuit deze overtuiging vinden we het boeiend en inspirerend om op zoek te gaan naar de juiste elementen in een project”.

VORMGEVEN IS ONTDEKKEN

Creëren’ is ontdekken.
Het is een voortgaande dialoog tussen de context, de gebruiker, het programma en de ontwerper. Vanuit deze waardevolle wisselwerking zoeken
we naar een persoonlijk en uniek antwoord
op zowel ruimtelijke, technische als esthetische vraagstellingen.
Deze repliek hoeft zeker niet steeds complex
of excessief te zijn. Soms zijn het net minimale ingrepen die het verschil maken.
We streven in elk project naar een boeiende balans tussen functionaliteit, comfort en esthetiek.

/VAGANT/

‘Vagant’ als naam voor ons bureau sluit hier goed op aan.
De term is afkomstig van het Latijnse werkwoord ‘Vagari’ wat zwerven of dwalen betekent.
Enerzijds duidt het op onze eindeloze reis op zoek naar inspiratie en invloeden, anderzijds onze wilde interesse voor kunst en vormgeving.

John Doe

© 2021 Studio Vagant     terms & conditions